Efter trivselsundersøgelsen

Efter besvarelsen kan lederen hente en rapport, som indeholder resultaterne af trivselsundersøgelsen.

Her finder I information om, hvordan I følger op på trivselsundersøgelsen

Vigtige ting at gøre i opfølgningen:

  • At vurdere resultaterne i MED, herunder at afklare mål og formål for den kommende fælles drøftelse
  • At drøfte spørgsmål om ledelseskvalitet i ledelsesgruppen
  • At afklare om den ny trivselsundersøgelse/kortlægning viser, om der er sket en forbedring på de spørgsmål, som relaterer sig til jeres indsatsområder efter sidste trivselsundersøgelse
  • At vurdere om der er behov for yderligere kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø og trivslen på nogle områder - for at kortlægningen kan være fyldestgørende for det psykiske arbejdsmiljø
  • At præsentere resultaterne og gennemføre en fælles opfølgning på (evt. udvalgte) resultater med medarbejderne
  • At udarbejde en prioriteret handlingsplan samt sikre forankring og evaluering

Webinar - Fra rapport til handling

Arbejdsmiljø København afholder webinar om opfølgningen på trivselsundersøgelsen

Film om den gode opfølgningsproces

Video Url

Film om at håndtere vanskelige resultater

Video Url

Læs mere og find materialer

Find kontaktpersoner, spørgeramme og faktaark til ledere mm.