Psykisk førstehjælp og Defusing

Støt kolleger efter udfordrende eller voldsom situation med en borger

I Københavns Kommune vil vi gerne undgå, at medarbejdere tager svære oplevelser fra arbejdet med hjem. Man skal ikke stå alene om at håndtere de efterreaktioner, som kan komme. Det gør en stor forskel, at leder og kollegaer følger op og yder kollegial støtte.

Her på siden finder I redskaber til, hvordan I på arbejdspladsen kan støtte kolleger efter en udfordrende eller voldsom situation med en borger, og være med til at forebygge belastninger heraf.   

I filmen herunder får I viden om, hvad psykisk førstehjælp og defusing 1:1 er, samt hvordan I kan på arbejdspladsen kan træne og bruge kollegial støtte metoderne ved behov.

Se filmen

Video Url