Under trivselsundersøgelsen

Her finder I information om, hvad der er godt at gøre i svarperioden under trivselsundersøgelsen

Mens trivselsundersøgelsen gennemføres, kan I:

 • Skabe rammerne for, at medarbejderne kan deltage i undersøgelsen
 • Sikre at medarbejderne kan få afklaret eventuelle spørgsmål om undersøgelsen
 • Skabe tillid til anonymiteten
 • Afklare hvilken tidsperiode, som trivselsundersøgelsen dækker
 • Kommunikere som planlagt i kommunikationsplanen

Det kan være med til at sikre en god svarprocent:

 • At ledelsen melder ud, at medarbejderundersøgelsen er vigtig, og hvad resultaterne vil blive brugt til
 • At medarbejderne kan bruge arbejdstiden til at besvare spørgeskemaet. Arbejdspladsen kan fx aftale, at skemaet udfyldes i et bestemt tidsrum
 • At der er stillet hjælperedskaber, som fx computer, til rådighed til besvarelse
 • At medarbejdere med læsevanskeligheder får hjælp
 • At alle medarbejdere får spørgeskemaet. Vær opmærksom på, om nogle er fraværende pga. sygdom, skifteholdsarbejde eller andet
 • Følg med i svarbarometeret undervejs og lav eventuelt små, lokale konkurrencer for at motivere medarbejderne til at svare på spørgeskemaet.

Læs mere og find materialer

Find kontaktpersoner, spørgeramme og faktaark til ledere mm.