Professionel forældredialog

Professionel forældredialog er en samtalemetode til lærere, pædagoger og ledere i dialogen med forældre
Billede
Professionel forældredialog

Professionel forældredialog er en løsningsorienteret samtalemetode, som kan hjælpe jer til at holde dialoger med forældre professionelle og konstruktive – også når det, I taler om er svært eller konfliktfyldt. 

Det handler ikke om at give forældre mere ret, men om at gøre sig mere umage med at være den professionelle part, der styrer måden, dialogen foregår på. Forskning viser nemlig, at vi kan leve med et andet resultat, end vi havde regnet med, hvis bare vi har oplevet os set, hørt og forstået i dialogen. 

Professionel forældredialog er udviklet af Arbejdsmiljø København. Det kan bruges af lærere, pædagoger og ledere til at løsne de hårdknuder, der kan opstå i den mundtlige dialog med forældre. Og samtidig hjælper det med ikke at blive så personligt ramt, fordi I har et fælles sprog og værktøjer.

Erfaringer fra skoler, der har arbejdet med professionel forældredialog viser, at metoden kan give færre konflikter og klager, større forældretilfredshed og styrket trivsel hos medarbejderne.

Kontakt chefkonsulent Nana Emilie Scheibel på mail u82x@kk.dk for mere information.