Efter trivselsundersøgelsen

Efter besvarelsen kan lederen hente en rapport, som indeholder resultaterne af trivselsundersøgelsen.

Her finder I information om, hvordan I følger op på trivselsundersøgelsen

Vigtige ting at gøre i opfølgningen:

  • At vurdere resultaterne i MED, herunder at afklare mål og formål for den kommende fælles drøftelse
  • At drøfte spørgsmål om ledelseskvalitet i ledelsesgruppen
  • At afklare om den ny trivselsundersøgelse/kortlægning viser, om der er sket en forbedring på de spørgsmål, som relaterer sig til jeres indsatsområder efter sidste trivselsundersøgelse
  • At vurdere om der er behov for yderligere kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø og trivslen på nogle områder - for at kortlægningen kan være fyldestgørende for det psykiske arbejdsmiljø
  • At præsentere resultaterne og gennemføre en fælles opfølgning på (evt. udvalgte) resultater med medarbejderne
  • At udarbejde en prioriteret handlingsplan samt sikre forankring og evaluering

Film om den gode opfølgningsproces

Video Url

Film om at håndtere vanskelige resultater

Video Url